#MIP
gestionați  proiecte și planuri de afaceri

MIP este platforma de care aveți  nevoie pentru a planifica, gestiona și implementa proiectele voastre.
 
Vă ajută echipele de proiect să lucreze împreună, mai simplu, rapid și inteligent, utilizând instrumente care automatizează procesele - crescând productivitatea .

Cu acest instrument online dedicat gestionării proiectelor, nu vei mai înregistra întarzieri și pierderi datorate greșelilor de operare, a slabei planificări  sau a necorelarii datelor în raportarea, către finantator.

Instrument de management, necesar echipei de proiect

Parametrii imbunătățiți prin MIP:
Pierderi bani (-65%), Personal (-45%), Timp (-76%), Risc (-50%), Efort echipă (-70%) 

Prezentare generală

Planificați, colaborați, organizați și livrați cu ușurință proiecte de toate dimensiunile, la timp, folosind un singur software de planificare a proiectului cu toate instrumentele potrivite la un loc.

6897187 - online tutorial online video t
 
6897184 - blog post development video blogging video content web web designing web develop
Caracteristici

Prin utilizarea MIP, realizăm: uniformitate sistem, acceleram, monitorizăm, reglementăm, planificăm, organizăm si operam datele, procesele si echipele de experti implicate in implementarea proiectului. Caracteristicile generale si legate ale acestui instrumente de management sunt prezentate in continuare:

2981576 - 1.png

UNIFORMITATE

Toate rapoartele, arhivele si fisierele stiva (de incarcat in MySMIS)  sunt generate automat in aceleasi formate, structuri, cu link-uri la livrabile, verificate la cerinte ITM 

2981591 - .svg.png

EXPERTI

Expertii sunt gestionati  ca si functii. Unui cont (user= email), i se pot asocia unul sau mai multe proiecte, iar intr-un proiect, expertul poate ocupa mai multe functii.  

2981602 - .svg.png

OGRANIZARE

Cererea de finantare, este transpusa organizatoric in cadrul Platformei, respectandu-se ierarhiile si nivelul de acces, prin Roluri alocate expertilor.

2981578 - .svg.png

Planificare

Managementul echipei de proiect planifică activitatea echipei pe fiecare expert prin CalendarExpert si ActiuniPlanificare.

2981594 - .svg.png

Rapoarte / Arhive

Intreaga activitate inregistrata in CalendarExpert, este exportată automat in Rapoarte (Anexa7Anexa 18), fiind generate arhive complete, pe proiect.

2981593 - .svg.png

ACCELERARE

Procesele sunt accelerate datorită automatizarii acestora, inregistrand economii de resurse  umane, timp și bani.

2981612 - .svg.png

REGLEMENTARE

Standardizarea proceselor la nivelul  partenerilor, genereaza uniformitate in raportare, limitand drastic propagarea erorilor și a pierderilor financiare.

2981624 - .svg.png

VIRTUALIZARE

Cererea de finantare, calendarul activitatilor, lista expertilor, CIM-uri, ore bugetate/ fiecare expert, etc - sunt actiuni  ce compun procesul de virtualizare a proiectului

2981617 - .svg.png

Calendar Expert

Fiecare funcție din proiect are asociat un CalendarExpert, in care este inregistrată activitatea si livrabilele asociate.

2981613 - .svg.png

Livrabile

Prin exportul general al Calendarelor intregii echipe de proiect, se pot face verificari incrucisate privind distribuirea livrabilele incarcate de experti pe parteneri.

2981588 - .svg.png

MONITORIZARE

Un Expert desemnat, poate monitoriza  unul sa mai multe Planuri de Afaceri(PA), atat pe intreg PA cat si pe componente de monitorizare (Buget / RU, Operatiuni, etc).

2981597 - .svg.png

COLABORARE

Activitatea  poate fi documentată in cadrul CalendarExperti de catre un singur  expert pe tot proiectul, atat in avans cat si retroactiv.

2981581 - .svg.png

OPERARE

Prin interfețe prietenoase si procese fluente, se asigura operarea platformei chiar si de personal fară mare experiență in implementarea proiectelor.

2981592 - .svg.png

Librarie Documente

Libraria de documente este incarcata de echipa de management si este folosita de Experti, conform metodologiei proprii fiecarui proiect.

2981619 - .svg.png

MySMIS

Arhiva RT, este special pregatita pentru incarcarea stivelor de livrabile direct in MySMIS. In mod automat se genereaza opisul cu paginarea livrabilelor in stive, facilitand verificarea de catre Ofiterul de proiect de la nivel de OIR / AM.

Pachete de
abonamente MIP 

Activitatea dumneavoastră este importantă pentru noi, in consecință, vă recomandăm sa alegeți unul din  pachetele de servicii care vi  se potrivesc

20210130_163152_edited.jpg

MIP

Permite gestionarea proiectelor a partenerilor,  a activitatilor echipelor de proiect, a orelor bugetate pe experti, a livrabilelor asociate, respectiv generarea rapoartelor si a arhivelor cerute de MySMIS

Working at Home

eLearning

Pachetul permite gestionarea cursurilor, a librariei asociate fiecarui curs (suport curs, prezentari, chestionare, materiale video, etc), dar si a activitatii cursantilor, prin intermediul modului Sală Curs

1.2- Inlocuire ExpertMonitorizare.png

MIP & Plan Afaceri

Pachetul permite gestionarea proiectului si a Planurilor de Afaceri (PA) finantate prin proiect, dar si monitorizarea  noilor afaceri, sincronizand CalendarExpert monitorizare cu PA monitorizate.

Intrebări frecvente
(FAQ)

Am structurat cateva intrebari, așa cum am simțit noi ca stau lucrurile in ultimii 10 ani de implementat proiecte POCU si POSDRU. Si după ce am testat 4-5 aplicații corporatiste de management de proiect, am ajuns la concluzia in 2015 ca trebuie sa facem noi ceva simplu, orientat pe rezultate aliniate la nevoile POSDRU / POCU (rapoarte, arhive, livrabile).  

6897206 - almanac calendar planning reminder schedule schedule planning timetable.png

In felul asta am structurat intrebarile pe categorii, ca sa vă ajute in clarificarea unor aspecte de ordin general si particular privind aplicatiile de management de proiect orientate pe POCU sau  alte granturi

 

Ce gestioneaza proiectele POCU?  Care sunt activitățile care consuma timp si ar trebui automatizate? Care sunt limitarile MySMIS si ce se poate automatiza dupa apariția POCUform? Care sunt riscurile eliminate de aplicatii similare MIP? Suntem singuri pe piață ? Ce facem noi si nu fac alții?