top of page

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

 3.2. Operare StartUp (Inființare, Autorizari, RU, PA)

Aprox. 3 minute

 3.2. Operare StartUp (Inființare, Autorizari, RU, PA)

Incărcarea datelor specifice organizatiei ce implementează Planul de Afaceri (ONRC, Autorizari, ANAF, RU si Gantt-ul planului de afaceri), se realizează prin intermediul ecranelor conectate la meniul vertical StartUp.

Accesarea Platformei MIP si acceptarea conditiilor GDPR

Autentificarea in Platforma MIP, se poate realiza prin parcurgerea urmatorilor pasi:

A. Deschiderea paginii de Log IN:

 1. Introduceti in zona de cautare a oricarui browser (Chome, Firefox, etc) cuvantul EMIP sau pro.emip.ro

 2. Din site-ul de prezentare al platformei www.emip.ro și utilizarea butonului LogIN

 3. prin introducerea in bara prowserului a cuvintelor pro.emip

B. Introducerea credentialelor (email + parola) si utilizarea butonului Autentificare.

In cazul in care nu aveti un cont, aveti 2 obtiuni : a) pentru Managerii de afacere care doresc sa-si gestioneze singuri Planu de afaceri - vă inregistrați direct; (b) pentru membrii unei echipe de proiect, contactati Managerul de proiect sau pe mail la admin@emip.roC. Pentru prima autentificare este necesara parcurgerea Termenilor si conditiile de utilizare platforma, respectiv Politica de Confidentialitate


In continuare vă prezentam un scurt video in care exemplificam procesul de autentificare, dar si o scurta trecere in revistă a meniului vertical StartUp:


Incarcarea datelor in meniu StartUp > Inființare

Datele se refera la organizația care a primit ajutorul de minimis - beneficiara finanțării obtinută prin implementarea Planului de Afaceri.

Cale acces: StartUp > Inființare

Activități gestionate:

 1. Inregistrare Data START și Durata implementare Plan Afaceri

 2. Durata implementare

 3. incărcare date firmă (denumire, CUI, NrRNC, sedii, Coduri active, Certificat constatator, Logo, date de contact ale organizatiei și a Responsabilului (administrator, director general, etc) + Livrabile (documente in format PDF)

 4. incărcarea modificărilor statutare realizate la ONRC (infiintare sedii, puncte de lucru, activare de coduri CAEN, etc)


Zonele din ecranului StartUp / Inființare și semnificația lor

Prezentarea zonelor din ecran StartUp/Infiintare, delimitare fizică, semnificatie și constrangeri.

Constrangeri !!

- Zona vector proiect sursa, este setată de către echipa MIP

- initial trebuie setate Data IN si Durata


Incarcarea datelor in meniu StartUp > Autorizare

In meniul Autorizari, se incarcă documentele, autorizatiile, statut TVA, conturi bancare, care atestă conformarea cu reglementarile in vigoare și tipul de activitate desfasurată.

Cale acces: StartUp > Autorizare

Aspecte gestionate:

 1. Autorizatiile de functionare, certificatele sau licențele ce atestă conformare la cerintele legale necesare functionarii afacerii

 2. inregistrarile privind modificarea statutului de TVA (platitor/ neplatitor TVA)

 3. inregistrarile prind Banca si Conturile bancare utilizate pe perioada implementarii Planui de afaceri.

 4. inregistrarea Contractului de subventie si a transelor primite de la finanțator, precum si locurile de munca ce urmează a fi create prin proiect.


Zonele din ecranului StartUp / Inființare și semnificația lor:


Constrangeri !!

 • Nu este posibila navigarea spre alte meniuri din aplicatie (ex. Buget, Achizitii, Operatiuni), pana nu se inregistrează statutul TVA al StartUp-ului (platitor / neplatitor in scopuri de TVA).

 • Toate Data inregistrare trebuie sa fie cuprinse in interval derulare PA


Incarcarea datelor in meniu StartUp > Resurse Umane

In meniul Resurse Umane se gestionează dosarele de personal ale salariaților StartUp-ului.

Cale acces: StartUp > Resurse Umane

Aspecte gestionate:

 1. Lista salariaților

 2. Modificările din Dosar salariat

 3. Filtrare afisare dosar individual al unui salariat

 4. Verificarea continua a numarului de CIM valide, in vederea calcularii continue a nr de locuri de muncă create si mentinute prin proiect.


Zonele din ecranului StartUp / Resurse umane și semnificația lor:

Descriere zone ecran StartUp / Resurse Umane, cu prezentare semnificatiei ficăreia dintre ele.

Constrangeri !!

 1. CNP salariat trebuie să fie - valid

 2. Toate Data IN trebuie sa fie cuprinse in intervalul de derulare al PA


Incarcarea datelor in meniu StartUp > Plan Afaceri

In meniul Plan Afaceri se gestionează două aspecte majore: (a) Obiectivele si activitățile planului de afaceri si (b) Adaugare /modificare Plan Afaceri și anexe cu proces Avizare modificări

Cale acces: StartUp > Plan Afaceri

Aspecte gestionate:

 1. Lista salariaților

 2. Modificările din Dosar salariat

 3. Filtrare afisare dosar individual al unui salariat

 4. Verificarea continua a numarului de CIM valide, in vederea calcularii continue a nr de locuri de muncă create si mentinute prin proiect.


Zonele din ecranului StartUp / Plan Afaceri și semnificația lor:Zona 1 - Obiective PA si Activități – este dedicată incarcarii activitatii lunare realizate de catre salariatii implicati in activitatile proiectului.


Zona2 - Adaugare / modificare PA + Avizare modificări PA

Planul de afaceri initial (V.0) si Bugetul asociat acestuia, sunt adaugate / incarcate in etapa initială de configurare a PA. Expert monitorizare verifica versiunea si selecteaza APROBAT din dropdownlist-ul ”Stare aprobare”. Doar după încarcarea unei versiuni aprobate de PA, este posibilă configurarea liniilor bugetare si incarcarea efectivă a Bugetului PA.

Functie de rolul asociat contului cu ajutorul caruia se face accesul in PA, se pot selecta urmatoarele valori ale campului ”Stare aprobare”


Orice modificare a PA, trebuie avizată de Ofiterul de proiect / Expertul de monitorizare desemnat. In acest caz, MA[1] initiază procesul si inregistrează V.01 al PA, incărcând informatiile specifice, conform cap tabel (Zona 2), selectând din ”Starea aprobare” – valoarea (1)In Evaluare.

Ofiterul de proiect / EM[2], verifică documentația depusă (incarcată la inregistrarea modificării) de MA si (5)APROBA / #Respinge sau solicită cerere clarificări: (2) ?Clarificări. Acest pas poate fi repetat de mai multe ori pana ce EM, setează ”Stare aprobare” pe valoarea APROBAT
________________________ [1] MA – Manager afacere, care poate sa fie unul din administratorii societății, respectiv asociatul unic – conform reglementari finanțator PA. [2] EM – Expert monitorizare desemnat sa realizeze functia de monitorizare asupra PA, este asignat din cadrul Proiectului sursa de finantare.
Constrangeri !!

 1. Doar dupa setarea unei inregistrari de versiune pe APROBAT, se poate accesa meniul <Buget>

 2. In PA setate „cu Monitorizare”, adaugarea / modificarea de PA poate fi aprobată doar de EM desemnat sau Manager proiect din proiect sursa de finanțare. Aceasta constrangere nu exista, in veresiunea ”fără monitorizare”!

 3. Toate Data START si Data STOP trebuie sa fie cuprinse in intervalul de derulare PA

 4. Nu pot sterge versiune PA/ Buget, daca am operatiuni de tip cheltuieli incarcate după Data Aprobare versiune (vezi Operatiuni)


Give him a note:

average rating is 4 out of 5, based on 58 votes, Appreciate the tutorial

31 aug. 2022

bottom of page