top of page
Termeni și Condiții
de utilizare

Termeni şi condiţii de utilizare a

Platformei on-line MIP - Managementul Integrat al Proiectelor

Versiune mai.2023

 

 

Va rugam sa cititi cu atentie TERMENII SI CONDITIILE de utilizare a platformei on-line MIP – Managementul Integrat al Proiectelor, inainte de accesarea resurselor acesteia. Utilizarea acestei platforme si a aplicatiilor ce o compun, semnifica acordul dumneavoastra cu Termenii si Conditiile asa cum sunt definite in continuare. Daca nu sunteti de acord cu Termenii si Conditiile de utilizare, nu folositi aceasta platforma. Termenul de aplicatie, utilizat in prezentul acord se refera la platforma on-line MIP si la aplicatiile software, script-uri si modulele logice ce o compun. Termenii si conditiile prezente pot fi modificate in orice moment, ca urmare va rugam sa verificati periodic continutul acestora, in vederea utilizarii ei corecte .

 

1.   Acceptarea condiţiilor

Platforma on-line MIP - Managementul Integrat al Proiectelor, este administrată in comun de  ASOCIATIA EMIP, identificata fiscal prin CIF: 47386057 si  ALBADEV NET SRL, avand  Nr Inreg.RC:  J/1/1246/2020 și  CUI: 43397967, ambele entități avand sediul in Alba Iulia, str Tudor Arghezi nr 6, jud Alba, Romania  (denumita in continuare ”eMIP.ro” sau ”noi”, respectiv ”al nostru”), se poate accesa la adresa: https://www.emip.ro

Folosirea platformei presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor de utilizare expuse in continuare.

Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul platformei, fără notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează platforma. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea platformei.

Platforma MIP, aplicatiile software ce o compun, structura bazelor de date si arborele logic al acestora, este protejata prin dreptul de autor. Orice text sau material grafic pe care il copiati, tipariti, sau descarcati este sub licenta eMIP.ro, exclusiv pentru uz personal, non-commercial, cu conditia de a nu mofica sau sterge nota privind dreptul de copyright, marca sau alte note privind proprietatea intelectuala. Daca descarcati parti de cod / script /software din aceasta aplicatie, inclusiv toate fisierele si imaginile continute sau generate de aplicatie, si datele adiacente (denumite in continuare “Software”) sunt considerate ca fiind sub licenta eMIP.ro, exclusiv pentru uz personal si non-comercial. eMIP.ro nu transfera nici titlul si nici drepturile de proprietate intelectuala asupra aplicatiei. eMIP.ro detine titlul deplin asupra aplicatiei precum si toate drepturile de proprietate intelectuala ce decurg din acesteia. Nu aveti permisiunea sa comercializati, redistribuiti sau reproduce aplicatia sau parti ale acesteia, nici sa o decompilati, sa ii modificati structura, sa dezasamblati Software-ul intr-o forma perceptibila. Toate marcile si logourile sunt detinute de eMIP.ro sau detinatorii licentei si nu aveti permisiunea sa le copiati sau utilizati in nici un mod.

Aceasta platforma este controlata si operata de eMIP.ro, din locatii proprii sau inchiriate care nu sunt comunicate explicit beneficiarilor. eMIP.ro nu are obligatia ca materialele din aceasta platforma sa fie potrivite sau disponibile pentru utilizare in alte locatii din afara Romaniei. Cei care acceseaza aplicatia din alte locatii o fac pe propria raspundere si raspund legal, in conformitate cu legislatia locala. Nici un software idependent sau cod sursa nu va fi descarcat sau exportat din aceasta aplicatie. Singurele cai si mijloace ce vizeaza exportul de date din cadrul platformei sunt cele ce vizeaza utilizarea expresa a acestora in cadrul si limitele stipulate in Conditii de Licentiere

 

2.   Descrierea serviciilor

Ecosistemul MIP, ofera doua categorii de servicii: 

(1) Servicii de promovare, constientizare și educationale in domeniile dezvoltarii competentelor IT&C și antreprenoriale, respectiv de cresterea gradului de digitalizare din sectoarele public și privat;

(2) Soluții de digitalizare a proceselor organizationale, in vederea atingerii tintelor / obiectivelor de transformare digitala și dezvoltare durabilă a societății

Platforma on-line MIP oferă utilizatorilor săi (organizatii, grupuri organizationale, reprezentanti si experti desemnati) , prin instrumentele de management oferite, o vedere generală a stadiului si a modului de implemantare a proiectului(lor) ce fac obiectul procesului de licentiere, reprezentand un mijloc de informare şi comunicare, un mediu de colaborare util a echipelor de proiect în derularea activităţilor planificate si derulate prin proiect, un mijloc eficient de evaluare internă a modului si ritmului de implementare a proiectelor. Platforma realizează, prin aportul utilizatorilor săi, un depozit de informaţii si livrabile, un sistem de arhivare a datelor specifice, ce pot fi accesate doar de utilizatori desemnati in conditii controlate de securitate. Platforma are ca principal obiectiv realizarea unui mediu interactiv de comunicare şi consultare a documentelor oferite şi de participare la activităţile iniţiate de echipa de management a proiectului.

 

3.   Conditii de licentiere

Beneficiarii licentei de acces sunt atat persoane fizice, care realizează procesul de autoinrolare (isi realizează și administrează singuri conturile de acces și utilizează GRATUIT platfortma in scop educational (activitatea facand obiectul de activitate al Asociatiei EMIP), cat și persoane juridice (infiiunțate in condițiile legii:  organizatii guvernamentale sau neguvernamentale, patrimoniale sau nepatrimoniale, de drept public sau privat), inscrise in procesul de  digitalizare a afacerii.

Procesul de licentiere, vizeaza obtinerea accesului si dreptului de utilizare a platformei, constand in cesiunea neexclusiva a dreptului de utilizare a aplicatiei software asociate si de accesare a acesteia prin terminalele beneficiarului, cu versiuni de browsere specificate:  MS Edge 44.0 (sau versiuni ulterioare), Firefox 2.0 (sau versiuni ulterioare) si Chrome 20.0 (sau versiuni ulterioare). 

Numarul maximal de utilizatori concurecti (simultan conectati la aplicatie) este definit la inceputul procesului de licentiere indiferant de numarul de organizatii participante la procesul de licentiere. Functie de necesitatile ulterioare de dezvoltare, numarul de utilizatori poate fi modificat prin up-grade efectuat la licenta existenta.

Beneficiarul are obligatia furnizarii datelor necesare configurarii initiale a proiectului (virtualizarea cererii de finanțare): utilizatori, rolurile utilizatorilor (expert, reprezentant partener, manager proiect,etc), proiecte, etc. Nivelul de acces a utilizatorilor, la resursele platformei este gestionat de beneficiarul / beneficiarii licenței si este comunicat in scris administratorului platformei pe adresa office@emip.ro. Dupa crearea conturilor si a rolurilor asociate, beneficiarul/ beneficiarii licentei au obligatie verificarii acestora, eventualele disfunctionalitati fiind transmise la aceeasi adresa. Detalierea mecanismului de acces este prezentat in sectiunea Condiții de acces.

Datele incarcate de utilizatori in platforma on line MIP, emuleaza in mediul virtual proiectele derulate de catre titularul de licenta si dupa caz, partenerii acestuia. In acest context, calitatea si relevanta datelor incarcate afecteaza calitatea si relevanta informatiilor exportate prin rapoartele predefinite. Datele sunt exportate in conditii controlate de catre beneficiarul/beneficiarii licentei, pe baza mecanismului de acordare a accesului utilizatorilor la resursele platformei. Dupa exportul din platforma si descarcarea pe terminale proprii utilizatorilor, a datelor, rapoartelor  predefinite si arhivelor de documente tehnice,  modul de utilizare si gestionare ainformatiilor sensibile apartine beneficiarului de licență si a partenerilor sai. Modificarile rapoartelor exportate de catre beneficiari sunt definite conform instructiunilor emise de autoritatea de management program (AM) neputand fi modificate de catre beneficiarul licentei.

 

4.   Condiţii de acces

Accesul utilizatorilor la serviciile şi informaţiile din cadrul platformei este protejat prin credentialele de acces:  "adresa de e-mail" şi "parolă", secondate prin autentificare in doi factori (cod trandmis de platforma catre un dispozitiv , pentru verificarea identitatii utilizatorilor.  Recomandarea noastră este să nu dezvăluiţi nimănui datele de acces. Platforma nu va cere niciodată datele dumneavoastră de acces în mesaje sau telefoane nesolicitate. Nu dezvăluiţi aceste date persoanelor care vă cer acest lucru. Mai mult, aveţi obligaţia de a verifica periodic dacă datele de acces nu au fost alterate şi de a raporta în cel mai scurt timp orice disfuncţionalitate către personalul de administrare a platformei.

Pentru a putea utiliza aceste servicii, trebuie să:

            a)      comunicaţi informaţii personale reale, exacte, actuale şi complete şi

            b)      să le actualizaţi de câte ori este nevoie, pentru a menţine aceste informaţii reale, exacte, actuale şi complete.

Dacă veţi furniza informaţii nereale, inexacte, neactuale sau incomplete, există suspiciunea că informaţiile sunt nereale, inexacte, neactuale sau incomplete. În această situație administratorul platformei are dreptul de a suspenda temporar sau definitiv contul dumneavoastră de utilizator, dupa anuntarea prealabila a reprezentantului a detinatorului de licenta.

„Adresa de e-mail" şi „parola" pentru noii utilizatori vor fi generate de administratorul platformei, conform datelor furnizate de  detinatorul licentei, pe baza datelor personale furnizate cu ocazia angajarii pe proiect. In cadrul mecanismului de confirmare a adresei de e-mail, utilizatorii vor verifica si actualiza eventualele informatii personale neconforme sau perimate.

În cazul în care utilizatorii nu au comunicat datele minime necesare pentru crearea „numelui de utilizator" la începutul anului universitar, acestea vor fi preluate de către tutore.

Utilizatorii pot solicita asistenţă privind „adresa de e-mail" sau parola la adresa de email: admin@emip.ro.

Utilizatorii au obligaţia de a semna mesajele cu numele complet, functia, proiectul si denumirea organizatiei partenere din care fac parte.

Administratorul are dreptul de a arhiva orice corespondenţă cu utilizatorii platformei, realizată prin intermediul emailului.

Vă recomandăm ca la sfârşitul fiecărei sesiuni de utilizare a platformei să închideţi contul utilizând butonul corespunzător. Vă sfătuim, de asemenea, să închideţi la sfârşitul sesiunii şi fereastra browser-ului în care aţi lucrat.

 

5.   Rezerve si Limitari de Raspundere; Alte Declaratii

MATERIALELE DIN ACEASTA APLICATIE SUNT PUSE LA DISPOZITIE “CA ATARE” SI FARA NICI UN FEL DE GARANTII EXPRESE SAU IMPLICITE. eMIP.ro NU GARANTEAZA SI NU ARE NICI O OBLIGATIE LEGATA DE UTILIZAREA SAU REZULTATUL UTILIZARII CONTINUTULUI SAU MATERIALELOR DIN ACEASTA APLICATIE PRIVIND CORECTITUDINEA, ACURATETEA SAU SIGURANTA DATELOR INCARCATE DE UTILIZATORI.

IN MASURA PERMISA DE LEGILE APLICABILE, eMIP.ro ISI REZERVA TOATE GARANTIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUZAND DAR FARA A SE LIMITA LA GARANTIILE COMERCIALE, ADECVAREA PENTRU UN SCOP SPECIFIC SI NON-INCALCAREA. eMIP.ro NU GARANTEAZA ACURATETEA, TOTALITATEA SAU UTILITATEA INFORMATIILOR CONTINUTE IN ACEASTA APLICATIE. eMIP.ro NU GARANTEAZA CA FUNCTIILE CONTINUTE IN MATERIALELE DISPONIBILE PE ACEASTA APLICATIE VOR FI NEINTRERUPTE SAU FARA ERORI, CA INADVERTENTELE SAU MATERIALELE VOR FI CORECTATE, CA APLICATIA SAU SERVERUL CARE LE PUNE LA DISPOZITIE NU CONTINE VIRUSI SAU ALTE COMPONENTE VATAMATOARE. DUMNEAVOASTRA (NU eMIP.ro) VA ASUMATI INTREGUL COST AL SERVIICIILOR NECESARE DE REPARARE SI MODIFICARE.

IN NICI O CIRCUMSTANTA, INCLUZAND FARA A SE LIMITA LA, NEGLIJENTA, eMIP.ro NU VA FI RESPONSABIL PENTRU NICI O DESPAGUBIRE SPECIALA SAU SEMNIFICATIVA REZULTATA DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A APLICATIEI SAU ALTE MATERIALE CARE POT FI DESCARCATE, CHIAR DACA eMIP.ro SAU REPREZENTANTII SAI AU FOST INFORMATI ASUPRA POSIBILITATII UNOR ASEMENEA PAGUBE. IN NICIO CIRCUMSTANTA eMIP.ro NU ESTE RESPONSABIL IN TOTALITATE IN FATA DVS. PENTRU TOATE PAGUBELE, PIERDERILE SAU ACTIUNILE (FIE PRIN CONTRACT FIE ALTFEL), CARE DEPASESC SUMA PE CARE ATI PLATIT-O CATRE eMIP.ro, DACA EXISTA, PENTRU SERVICIILE FURNIZATE.

 

​Organizatiile, grupurile organizationale respectiv persoanele desemnate de acestea sa opereze datele si informatiile ce fac obiectul legii nr. 677 /2001 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date  - poarta intreaga responsabilitate a corectitudinii operarii si respectarii prevederilor acestei legi. eMIP.ro nu poarta raspunderea pentru operarea defectuoasa a datelor cu caracter personal gestionate de terti. Platforma MIP prelucreaza datele introduse de utilizatori, in mod automat, fara a intervenii manual in manipularealor. Toate operatiunile si procesele derulate pe platforma sunt generate ca urmare a interactiunii utilizatorului si la cererea acestuia.

 

6.   Practici generale privind utilizarea şi stocarea  /  Restrictii in utilizarea materialelor

Platforma poate stabili un set de practici generale şi limitări privind utilizarea serviciilor. Astfel, toate fisierele martor / livrabile ce atesta derularea activitatilor, vor fi scanate monocrom la rezolutie de 150 dpi, dimensiunea maximă a unui fişier ce poate fi încărcat pe server este de 10 MB. De asemenea numele/ denumirea fisierelor martor (livrabile) vor fi cat mai scurte si nu vor depasii 100 caractere. Alte constrangeri pot fi stabilite de echipa de management, fara ca acestea sa modifice structura(calea)de arhivare a fisierelor martor, prestabilite.

 

7.   Conţinut

Prin prezentul acord, acceptaţi ca toate informaţiile - date, text, software, fotografii, grafice, mesaje sau alte materiale, indiferent dacă au fost afişate în mod public sau transmise individual, privat, revin în responsabilitatea unică a persoanei care a fost sursa acestor materiale. Aceasta înseamnă că dumneavoastră, şi nu platforma, sunteţi în întregime responsabili pentru toate materialele pe care le încărcaţi şi le puneţi la dispoziţie în mod public pe contul dvs. de pe platformă.

Platforma monitorizează, dar nu controlează, conţinutul transmis, şi astfel nu garantează acurateţea, integritatea şi calitatea acestui conţinut.

Sunteţi de acord să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie de platformă pentru a:

 1. încărca, publica sau transmite orice conţinut care este ilegal, defăimător, ofensator, ameninţător, abuziv, vulgar, obscen, afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică sau este în alt mod ofensator;

 2. intimida, ofensa sau răni alti participanti / membrii ai echipei de proiect, în orice mod sau sub orice formă;

 3. falsifica datele de identificare sau să le manipulaţi în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conţinut transmis prin intermediul platformei sau să dezvolte pagini ori imagini ascunse (precum cele care nu au niciun link activ de pe o pagină a utilizatorului respectiv);

 4. încărca, posta, difuza sau transmite orice conţinut pentru care nu aveţi dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relaţii contractuale sau de încredere (cum sunt informaţiile confidenţiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relaţiilor de serviciu sau aflate sub incidenţa acordurilor de confidenţialitate);

 5. încărca, posta, difuza sau transmite orice tip de conţinut care încalcă orice patent sau marcă protejată, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale oricărui terţ;

 6. încărca, posta, difuza sau transmite orice tip de publicitate, materiale promoţionale, oferte comerciale, informaţii cu caracter politic, "junk mail", "spam", scrisori în lanţ, scheme piramidale sau orice altă formă de solicitări;

 7. încărca, posta, difuza sau transmite orice material care conţine viruşi sau orice alt tip de cod, fişiere sau programe care sunt create să distrugă, întrerupă sau să limiteze funcţionarea oricărui alt software, componente hardware sau echipament de telecomunicaţii;

 8. interveni sau întrerupe serviciile / serverele / reţelele conectate la platformă sau să încalce orice cerinţe, proceduri, politici sau regulamente;

 9. încălca în mod intenţionat sau nu, orice lege locală, naţională sau internaţională, dar nu limitat la orice regulament care are valoare de lege;

 10. promova sau furniza informaţii despre modul de derulare a activităţilor ilegale, promova rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană, sau pentru a promova orice act de cruzime faţă de animale;

 11. a folosi mesageria platformei sau directorul propriu ca loc de depozit pentru a încărca pagina, plecând de la alt link decât cel existent în cadrul platformei, sau ca modalitate de intrare pe alt site personal.

 12. a transmite, copia, divulga sau utilizeaza inadecvat, date cu caracter personal al oricaror  persoane gestionate in cadrul platformei.

 

8.   Legături la alte pagini de internet

eMIP.ro nu face nicio declaratie cu privire la continutul nici unuia dintre siteurile sau aplicatiile pe care le acesati in afara platformei / retelei operate. La accesarea unui site sau a unei aplicatii care nu apartine retelei operate de eMIP.ro, va rugam sa aveti in vedere faptul ca siteul si/sau aplicatia sunt independente de eMIP.ro si ca noi sau partenerii noștri, nu exercităm nici un control asupra continutului acelui site / aplicatii. Stabilirea unui link catre un site / aplicatie in afara retelei eMIP.ro nu presupune ca noi ne asumăm si acceptăm responsabilitatea pentru continutul sau utilizarea unui asemenea web site sau aplicatie. Platforma nu este responsabilă pentru disponibilitatea acestor site-uri externe, nu sprijină şi nu este responsabilă pentru conţinutul lor (reclamă, produsele sau alte materiale de pe sau disponibile pe astfel de site-uri).

 

9.   Drepturi de autor şi de proprietate intelectuală

Platforma dă posibilitatea utilizatorului de a folosi o anumită zonă pentru a depozita documente pentru uzul său personal sau pentru a le pune la dispoziţia altor persoane. Toate informaţiile expuse, transmise sau conţinute pe platformă , inclusiv, dar nelimitându-se la documente, articole, texte, fotografii, ilustraţii, înregistrări audio şi video, mărci de fabricaţie, mărci de servicii, sunt protejate de către legile dreptului de autor şi de proprietate intelectuală.

In ceea ce priveste structura bazelor de date, a proceselor si a algoritmilor implementati in cadrul aplicatiei software ce opereaza sub marca MIP, ea este protejata de legea copyright-ului fiind folosită doar in condițiile legii, in baza contractului de licentiere. eMIP.ro poate permite operarea platformei MIP, in scopuri comerciale doar partenerilor desemnati, in baza unui acord scris cu autorul. Distribuirea şi transmiterea conţinutului se poate realiza, numai în măsura în care aceasta se face ca parte a procesului de prelucrare sau a folosirii datelor personale ale utilizatorului sau a tertilor ce desemneaza pe utilizator ca parte a prelucrarii datelor ca caracter personal, in conditiile stipulate contractual cu utilizatorul beneficiar al procesului de licentiere. Utilizatorul acceptă să nu modifice, publice, transmită, transfere, vândă, reproducă, distribuie, furnizeze, expună sau să exploateze comercial în vreun fel orice conţinut sau să încalce marca serviciului cuprinsă într-un astfel de conţinut.

 

10.  Modificări ale serviciului

Platforma îşi rezervă dreptul de a modifica,repozitiona, elimina sau adauga portiuni a aplicatiilor ce o compun,  în orice moment sau la anumite intervalede timp, să întrerupă, temporar sau în mod permanent serviciile puse la dispoziţie (în totalitate sau numai în parte), cu sau fără o notificare prealabilă. Sunteţi de acord că platforma nu este răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau orice terţă persoană sau instituţie pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile.

 

11. Încetarea colaborării

Sunteţi de acord ca platforma prin admistratorul său, dacă consideră de cuviinţă, să vă poată bloca accesul, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii de care beneficiaţi sau să scoată şi să şteargă orice conţinut din cadrul serviciilor, pentru orice motiv, inclusiv dar nu limitat la, lipsa de folosire sau dacă platforma consideră că aţi violat sau nu aţi acţionat conform cu litera sau spiritul prezentului acord.

Sunteţi de acord ca orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciile oferite, conform oricărei reguli din prezentul acord, poate fi efectuată fără o avertizare anticipată, şi luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că platforma poate dezactiva sau şterge imediat fişierele şi toate informaţiile în legătură cu acesta din contul personal şi/sau să interzică orice acces ulterior la astfel de fişiere. Mai mult, sunteţi de acord că platforma nu va fi răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau orice terţă parte în orice mod pentru interzicerea şi/sau ştergerea contului şi a accesului la serviciile puse la dispoziţie prin intermediul platformei.

Sunteti de acord ca in urma solicitarii scrise, transmise de catre reprezentantul legal al organizatiei partenere din care faceti parte, sa vi se retraga treptul de acces (total sau partial), contul dumneavoastra sa fie sters sau  dezactivat, temporar sau definitiv, fara ca platforma sa fie raspunzatoare de cauzele / motivele  ce au dus la aceasta decizie.

La terminarea prezentului Acord, in conditiile stipulate contractual, trebuie sa distrugeti imediat toate materialele descarcate sau obtinute prin alte metode prin utilizarea platformei (credentiale, date proiect, documente de informare si tutoriale privind utilizarea platformei, logo-uri – exemplificarea nefiind limitativa) precum si toate copiile acestor materiale, efectuate prin termenii acestui acord sau prin alte metode.

 

12. Limitarea răspunderii

Prin prezentul acord, platforma nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumiteinformaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse, nu pot fi stocate sau nu pot fi accesate pe serverele noastre, din orice motiv. Platforma nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilorpublicate sau existente pe platformă. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul platformei pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, utilizatorii acceptă că platforma va fi absolvită de orice răspundere.

 

13. Despăgubiri

Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să protejaţi platforma de orice pretenţii sau cereri,inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocaţi, făcute de o terţă persoană sau organizaţie datorită sau reieşind din conţinutul materialului personal sau datorită folosirii serviciilor platformei, violării prezentului acord sau violării oricăror drepturi ale acelui terţ.

 

14. Încălcarea condiţiilor

Orice încălcare a acestor condiţii de utilizare va fi comunicată administratorului platformei la adresa de email admin@emip.ro.

bottom of page