top of page
Pachetul  
Plan Afaceri

MySTART - Digitalizează procesele startupului, oferă transparență  procesului de mentorat / monitorizarea realizată de finanțatori,  transforma munca echipei si performanta financiara a organizației tale

DESCRIERE MINIMALĂ  MySTART - PLAN AFACERI

Gestionarea completă a Planului de Afaceri, implementat de catre un startup, este realizată prin intermediul MyStart - Plan Afaceri. Acest super-modul, asigură un set de instrumente software dedicat gestionării activităților curente și a raportării rezultatelor partiale & finale către finanțator, asigurând transparența procesului de mentorat.

Utilizatorii ce accesează MyStart - Plan Afaceri, cu rol de Manager Afacere (MA), pot gestiona urmatoarele aspecte ale Planului de Afaceri aflat in implementare:

(A) Date privind infiintarea afaceri, autorizari, RU si Plan Afaceri:

 1. Gestionarea datelor privind infiintarea afacerii, respectiv modificările survenite in Registrul Comerțului (inființare puncte lucru, adaugare coduri CAEN, părti sociale, etc)

 2. Gestionarea inregistratilor privind: TVA, conturi bancare, subvenții primite prin proiect (valoare grant), autorizații, certificări obtinute.

 3. Gestionarea resursei umane , a datelor financiare ale salariaților ( CIM, Acte aditionale, fise post, state plata, extrase REVISAL)

 4. Incarcare date plan afaceri si versiunea initială si gestionare modificari versiuni plan afaceri.

 

(B) Buget - Definire structură si linii  bugetare, gestionare sabloane buget, versiuni modificări buget si executie bugetara

 1. Definirea structurii bugetului, prin gestionarea categoriilor de cheltuieli ale bugetului. Generarea si gestionarea sabloanelor de bugete.

 2. Definirea liniilor bugetare si incarcarea valorilor initiale  conform structurii și tip cheltuieli aprobate de finanțator.

 3. Gestionarea modificarilor bugetare si generarea  versiunilor de buget.

 4. Generarea automată a executiei bugetare, urmare a inregistrării operațiunilor si a avizării cheltuielor.

(C) Operațiuni - inregistrarea cheltuielilor, a veniturilor si altor documente justificative

 1. Gestionarea operațiunilor de tip Celtuieli (inregistrare Lista furnizori/destinatari plăți, a documentelor de plata, incadrare cheltuieli pe linii bugetare, calcul automat sume rămase pe liiniile bugetare selectate, etc)

 2. Gestionarea operatiunilor de tip Venituri (inregistrare Lista  clienți, documente facturare, incadrare venit pe coduri CAEN, etc)

 3. Contorizare venituri cumulate pe cod CAEN.

(D) Achizitii - Gestionare dosare achizitii

 1. Gestionare linii bugetare, asociate la dosare achizitii si Plan Achizitii

 2. Gestionare dosare achizitii, functie de tip achizitie, valoarea contractului (cu urmarire operatiuni cheltuieli aferente achizitiei)

 3. Gestionare mecanism validare achizitii, etc

(E) Rapoarte si Arhive

 1. Generarea unor exporturi directe de  versiuni buget si executii bugetare din modul Buget

 2. Generarea de exporturi directe de operatiuni  cu aplicare de filtre, din modul Operatiuni

 3. Generare de Rapoarte de activitate al intreprinderii ( StartUp)

 4. Generare Raport realizare activități economice (venituri si cheltuieli)

 5. Generare si descarcare arhivă Plan Afaceri pe structura predefinita 

 6. Generare  si descarcare Fisiere stivă opisate (livrabile concatenate automat), in formate diferite, functie de destinatia din MySMIS

MySTART - CONCEPT

20210130_163546_edited.jpg

Utilizand platforma MIP – realizati in timp real conducerea, planificarea, organizarea, coordonarea, motivarea, evaluarea si controlul proiectelor  POCU aflate in derulare.

 

Toate echipele (management si de proiect) ale partenerilor, obțin accesul rapid la datele proiectelor gestionate, avand la indemana un set de instrumente software personalizate, pentru implementarea cu succes si la costuri minime a activitatilor proiectelor.

Platforma MIP, faciliteaza implementarea proiectelor, prin operarea distanta a  resurselor, prin gestionarea și să monitorizarea factorilor ce intervin in traseul de implementare al proiectelor aflate in derulare.   Utilizatorii desemnați, au acces securizat la resursele proiectului, utilizand oricare din dispozitivele informatice, pe care le au la dispozitie:  desktop, laptop, tablete, telefoane smart.

MANUAL OPERARE 

Utilizatorii care achizitionează Pachetul Plan Afaceri, au acces la mai multe facilități - inclusiv la Manualul de operare al MySTART- PLAN AFACERI. Documentul este livrat in format electronic și prezintă atat informațiile ce tin de aspectele logice, de procesele desfășurate cat si de sistemul de constrangeri implementat, astfel incat să faciliteze procesul de invațare al utilizatorilor.

O mostră din Manualul de operare, este prezentată mai jos, pentru exemplificarea gradului de detaliere al informațiilor:

StartUp-infiintare PA.png
bottom of page