Pachetul
MIP &  Plan Afaceri

Pachetul combină avantajele utilizării simultane a celor doua macro-module: MIP si Plan Afaceri, gestionand atât Proiectul Sursă de finanțare cat și  Planurile de Afaceri finanțate prin acesta. Se asigură astfel un excelent instrument de  monitorizare a planurilor de afaceri cu incarcarea automata a livrabilelor generate de PA, direct in Calendar Expert monitorizare.

Prezentare generală

Pachetul  MIP & Plan Afaceri (P.A), permite accesul echipei de proiect (Manager proiect, experti monitorizare desemnati)  ce implementează  Proiect Sursa de finanțare  (gestionat prin MIP),  la  toate Planurile de afaceri  (StartUp-uri) finanțate prin acest proiect tip umbrelă, in vederea monitorizarii activității acestora. 

Procesul de monitorizare este realizat de Manager proiect si Experti de monitorizare desemnati, cuprinzând urmatoarele subprocese:

 • Gestionarea livrabilelor aferente inființării, autorizării, deschiderii de conturi bancare, inregistrării  in scop de TVA a StartUp-ului,

 • Gestionarea infiintării punctelor de lucru si a modificarilor din ONRC, asociate StartUp-ului

 • Gestionarea livrabilelor si a modificarilor survenite in Dosar salariati, mod infiintare locuri de munca aferente StartUp-ului, etc

 • Gestionare Activități PA, resurse umane implicate

 • Gestionare / Aprobare modificari PA pe versiuni (Initiere modificare, Solicitare informatii suplimentare/ clarificari, Raspuns informatii suplimentare, Aprobare/Respingere modificare, Stergere modificare versiune PA)

 • Gestionare si aprobare modificari Buget.

 • Monitorizare, gestionare mod derulare achizitii - include subroces validare achiziții 

 • Validare Operatiuni de tip cheltuieli (cu posibilitatea de validare partiala sau integrală a  fiecarei cheltuielilor realizate (plati salarii, contributii, achizitii de bunuri, lucrari sau servicii, etc)

 • Validare executie bugetara

 • Extragere automata de Rapoarte de monitorizare pe  interval monitorizare

 • Extragere de arhive pe fiecare Plan afaceri monitorizat

 • Acces la Arhiva proiectului sursa, care include si arhivele tuturor Planurilor de afaceri, finanțate.

Proiect Sursă finanțare vs.
Plan Afaceri / StartUp

In cadrul Proiectul Sursa de finanțare (PSF), membrii Grupului Tintă participă la un Concurs de Planuri de afaceri, desfasurat in baza unui Regulament aprobat si publicat spre cunostința părților interesate (autoritati guvernamentale, nationale si internationale, mediul de afaceri, persoane fizice eligibile pentru accesarea grantului (schema de ajutor de minimis). In urma evaluarii Planurilor de Afaceri, de catre o comisie de experti, acestea sunt notate in mod corect și transparent in conformitate cu cerințele / criteriile de evaluare publicate in Regulament. Doar nu numar limitat  de Planuri de Afaceri (sub 10% din participanti) sunt declarate castigătoare ale Concursului si primesc finanțare in vederea implementarii.

In general, Proiectele Sursa de finanțare, organizeaza si programe de formare profesionala in domeniul Competentelor Antreprenoriale, iar concursul de Planuri de afaceri, este proba practica a cursului de formare profesionala.

In aceste conditii, un Proiectul Sursa de finanțare (PSF), finanțează un numar limitat de Planuri de afaceri ( beneficiarii fiind firme nou inființate, Start Up-uri), fapt pentru care este nevoit sa monitorizeze in mod transparent, modul in care sunt cheltuiti banii  transferati StartUp-urilor.

Procesul de monitorizare este unul  de comunicare bidirectionala intre Finanțator (PSF) si Beneficiar Plan Afaceri ( StartUp), el cuprinzand:  (1)mecanisme de initiere actiuni de validare / modificare  referințe ( Plan Afaceri / Buget aferent), respectiv (2) mecanisme de raspuns la solicitare (Aprobare, negociere, respingere), realizare de catre Finanțator (Reprezentanti PSF).

Interacțiuni intre Beneficiar P.A.
si Expert monitorizare

Expertii de Monitorizare pot fi  desemnati  pentru  desfasurarea procesului de monitorizare, in mai multe moduri:

 1. Expertul de monitorizare gestioneaza unul sau mai multe Planuri de afaceri

 2. Experții de monitorizare diferiti pot gestiona componente specializate ale procesului de monitorizare ( ex. RU, Buget, Operatiuni, Achizitii)

 3. Pentru fiecare livrabil incarcat in Plan Afaceri, poate fi alocat un expert diferit din echipa.

 4. Pot fi imaginate si  implementare si alte moduri de relationare intre Beneficiar P.A si Experti monitorizare, atata timp cat Aplicația este in continua dezvoltare.

Aceste sub-procese de initiere / analiza date / validare/ aprobare, sunt prezentate schematic in continuare:

Pachet MIP&PA_edited.png

Beneficiile utilizarii 
Pachet MIP & Plan Afaceri

Canalul de comunicare (pipe-line) intre cele doua super-module, este realizat prin Platforma, beneficiile procesului de monitorizare fiind evidente:

 • educatie antreprenoriala  si digitală

 • transformare digitala a noilor afaceri (StartUp-uri)

 • transparența decizională (StartUp-ul participa direct la procesul de avizare/ modificare PA), Finanțatorul poate solicita informatii suplimentare, StartUp-ul putand răspunde solicitarii, respectiv depune oricand o noua solicitare de modificare - in cazul in care prima i-a fost respinsa in mod intemeiat.

 • Asigurarea controlului complet al finanțatorului asupra modului in care este derulata implementarea Planului de afaceri finanțat

 • Acces la instrumente dedicate de partajare a informatiei intre cele 2 parti

 • Activitatea se preteaza la teleworking, fiind perfect adaptata luptei impotriva pandemiei COVID 19

 • Preventie in aparitia unor erori, care pot apare in procesul de implermentare.

MIP &  Plan  Afaceri - CONCEPT

20210130_163152_edited_edited_edited.jpg

Utilizand platforma MIP – realizati in timp real conducerea, planificarea, organizarea, coordonarea, motivarea, evaluarea si controlul proiectelor  POCU aflate in derulare.

 

Toate echipele (management si de proiect) ale partenerilor, obțin accesul rapid la datele proiectelor gestionate, avand la indemana un set de instrumente software personalizate, pentru implementarea cu succes si la costuri minime a activitatilor proiectelor.

Platforma MIP, faciliteaza implementarea proiectelor, prin operarea distanta a  resurselor, prin gestionarea și să monitorizarea factorilor ce intervin in traseul de implementare al proiectelor aflate in derulare.   Utilizatorii desemnați, au acces securizat la resursele proiectului, utilizand oricare din dispozitivele informatice, pe care le au la dispozitie:  desktop, laptop, tablete, telefoane smart.

Platforma on-line MIP - este utilă pentru gestionarea simultana a tuturor proiectelor derulate in paralel de  beneficiari cu echipe de peste 25 si 250 experti si  care vor să impulsioneze performanța acestora.