top of page
3. The business plan
Aprox. 3 minute

 3.1.  Prezentare generală -proiect sursă, expert monitorizare, etc

Gestionarea Planului de afaceri, este asigurat atat individual de catre Manager afacere, dar si prin intermediul unui ExpertMonitorizare desemnat din cadrul echipei de experti apartinand Proiect sursă de finanțate al Planului de afaceri...

Aprox. 3 minute

Aprox. 3 minute

 3.2. Operare StartUp (Inființare, Autorizari, RU, PA)

Incărcarea datelor specifice organizatiei ce implementează Planul de Afaceri (ONRC, Autorizari, ANAF, RU si Gantt-ul planului de afaceri), se realizează prin intermediul ecranelor conectate la meniul vertical StartUp.

Aprox. 3 minute

Aprox. 12 minute

 3.3. Operare Buget - Incarcare Categorii si Linii bugetare

Prezentarea secvenței logice de operare a meniului Buget, cu cele trei componente: Definire Categorii (structura buget), Definire Buget (incarcare linii bugetare si date fiscale), respectiv Execuția bugetară (care contine stadiul implementarii, functie de operatiunile inregistrate).

Aprox. 12 minute

Aprox. 4 minute

 3.4. Gestionare Operatiuni - Cheltuieli, Venituri, Alte operatiuni

Subtitlu

Aprox. 4 minute

Aprox. 5 minute

 3.5. Validare operațiuni, livrabile - sincronizare Calendar Expert

Subtitlu

Aprox. 5 minute

Aprox. 3 minute

 3.6. Execuție bugetară

Subtitlu

Aprox. 3 minute

Aprox. 3 minute

 3.7. Monitorizare PlanAfaceri (rol MA)

Subtitlu

Aprox. 3 minute

Aprox. 2 minute

 3.8. Modificare si Avizare modificare PA - versiuni buget,

Subtitlu

Aprox. 2 minute

Aprox. 3 minute

3.9. Monitorizare PlanAfaceri (rol ExpertMonitorizare)

Subtitlu

Aprox. 3 minute

Aprox. 3 minute

 3.10. Generare rapoarte - raport lunar activitate PA

Subtitlu

Aprox. 3 minute

Aprox. 3 minute

3.11. Generare arhive și fisiere stive de tip  _PA_

Subtitlu

Aprox. 3 minute

bottom of page