top of page

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

 3.3. Operare Buget - Incarcare Categorii si Linii bugetare

Aprox. 12 minute

 3.3. Operare Buget - Incarcare Categorii si Linii bugetare

Prezentarea secvenței logice de operare a meniului Buget, cu cele trei componente: Definire Categorii (structura buget), Definire Buget (incarcare linii bugetare si date fiscale), respectiv Execuția bugetară (care contine stadiul implementarii, functie de operatiunile inregistrate).

A. Concepte generale


1. Structura arborescentă a bugetului , este compusă din următoarele elemente:

  1. Categorii bugetare (capitolele bugetului)

  2. Subcatecorii bugetare

  3. Linii bugetare / Descrierea componentei bugetareExemple de structură bugetară:

exemplificare structura arborescenta a bugetului Planului de afaceri


2. Fluxul procesual de configurare a structurii si incarcare date fiscale in Buget PA


Prezentarea etapelor procesuale necesar a fi parcurse pentru configurarea initiala si modificarea bugetului, generarea Executie bugetare.


B. Definire Categorii bugetare si generare Sablon bugetGive him a note:

average rating is 4 out of 5, based on 62 votes, Appreciate the tutorial

3 sept. 2022

bottom of page