top of page

Parteneriat pentru beneficiarii proiectelor finanțate din POE, PIDS și PTJ

În contextul finanțărilor europene, gestionarea și implementarea proiectelor poate fi o sarcină dificilă, cu multe provocări și riscuri. Din acest motiv, BEST SMART CONSULTING, o companie cu vastă experiență în scrierea, gestionarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene (..și nu numai), s-a asociat cu Platforma eMIP pentru a oferi viitorilor beneficiari ai programelor de finanțare POE, PIDS și PTJ - o soluție completă și eficientă pentru scrierea, gestionarea și implementarea acestor tipuri de proiecte.


O descriere a acestui parteneriat, veți găsi in materialul video prezentat mai jos:

POCU - Program Operațional Capital Uman,

POE - Programul Ocupare și Educație,

PIDS - Programul Incluziune și Demnitate Socială,

PTJ - Programul Tranziție Justă
CUI NE ADESĂM?


Beneficiarii acestor proiecte includ diverse organizații și asociații organizationale și teritoriale, cum ar fi UAT-uri, Grupuri de Acțiune Locală (GAL), ADI-uri, ONG-uri și IMM-uri. Prin intermediul acestei colaborări, BEST SMART CONSULTING și Platforma eMIP oferă o soluție de urmărire și monitorizare a proiectelor finanțate din fonduri europene.


În cadrul acestei colaborări, BEST SMART CONSULTING utilizează Platforma eMIP de peste 3 ani și a reușit in ultimul an să redreseze 11 proiecte aflate în situații de risc de suspendare sau reziliere. Beneficiind de facilitățile oferite de Platforma eMIP, beneficiarii acestor proiecte POCU (diverse UAT-uri și GAL-uri), au reușit să-și redreseze procesul de implementare, ajungând în scurt timp, ”la zi” cu toată activitatea de raportare tehnico-financiară.
SERVICIILE OFERITE


 1. Scrierea proiectului și a Cererii de finanțare: În colaborare cu echipa de proiect a beneficiarului, definim obiectivele, activitățile cu rezultatele acestora, precum și toate celelalte aspecte necesare definirii bugetului și a elementelor ce-l compun.

 2. Asistență in procesul de Contractare: După câștigarea proiectului, ne dedicăm realizării unei planificări detaliate, cu termene și date fixe, pentru a asigura o implementare eficientă și la timp a proiectului, până la finalizarea acestuia. În plus, propunem un grafic de disponibilitate a pentru toți partenerii și pregătim împreună cu echipa de proiect cererile de plată sau rambursare, adaptate nevoilor specifice de lichidități ale proiectului.

 3. Implementare: În perioada de implementare, sprijinim echipa de proiect în întocmirea documentelor de raportare: pregătire și generarea Rapoartelor lunare de activitate, a Fișelor de pontaj, respectiv generarea Arhivei lunare a proiectului, pentru fiecare membru a echipei de proiect.

 4. De asemenea, sprijinim echipa de management în întocmirea Notificărilor, a Actelor adiționale de modificare a Cererii de finanțare, a Rapoartelor tehnice, - monitorizând activitatea bugetată și indicatorii de rezultat. În acest mod documentăm toate aspectele-cheie ale proiectului, respectiv atingerea obiectivelor și a indicatorilor de rezultat asumați.

 5. Monitorizare: Pentru ”administratorii de grant”, care gestionează și monitorizează Planurile de afaceri finanțate prin proiect, vă sprijinim in procesul de monitorizare al StartUp-urilor, cărora le acordați finanțare - automatizând atât procesele de gestionare a bugetelor și a execuției financiare, cât și pe cele de validare a operațiunilor, respectiv de generare a Rapoartelor lunare de activitate a Startup-ului.AVANTAJELE SOLUȚIEI PROPUSE


Printre avantajele oferite de soluția propusă in cadrul acestui parteneriat se numără:

 • Gestionarea eficientă a documentelor: Platforma eMIP permite utilizatorilor să gestioneze toate documentele și datele legate de proiect într-un singur loc, eliminând riscul de a pierde sau de a uita anumite documente.

 • Accesibilitate: Platforma eMIP oferă accesibilitate la documente și informații, atât utilizatorilor interni, cât și celor externi, inclusiv auditorilor și reprezentanților finanțatorului.

 • Monitorizare în timp real: Platforma eMIP oferă monitorizare în timp real a proiectelor și stadiului lor, facilitând intervenția promptă în cazul în care se detectează probleme sau întârzieri.

 • Automatizare: Platforma eMIP automatizează procesele de gestionare și monitorizare a proiectelor, economisind timp și reducând riscul de erori umane.

 • Securitate: Platforma eMIP asigură securitatea datelor și documentelor legate de proiect, protejându-le împotriva accesului neautorizat.

 • Centralizarea datelor: Platforma eMIP centralizează toate datele legate de proiect, facilitând accesul la informații și reducând riscul de erori.

 • Eficiență: Utilizarea Platformei eMIP

118 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page