top of page

Manualul Beneficiarului POCU - versiunea Iunie.2022

Manualul Beneficiarului reprezintă un material de informare tehnică a Beneficiarilor Programului Operațional Capital Uman, ce se constituie ca un suport informativ pentru implementarea proiectelor finanțate prin intermediul acestui program. Acest document are caracter strict orientativ și nu derogă de la prevederile contractului de finanțare, legislației naționale și comunitare.

Manualul Beneficiarului Versiunea 23.iunie.2022

MANUALUL-BENEFICIARULUI-POCU_20220623
.pdf
Descarcă PDF • 2.27MB

Modificările vizate in noua versiune iunie.2022:

Completări privind următoarele aspecte:

 • Sublinierea echivalenței informațiilor din formularul_participant al Anexei 17 – Instrumentul POCUForm.B și cele din Anexa 8Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020. Nu se completează ambele documente. Este suficientă completarea informațiilor în formularul_participant din POCUForm.B, având în vedere că agregarea informațiilor se realizează în prezent în cadrul instrumentului POCUForm.B. Anexa 8 a Manualului Beneficiarului a fost actualizată, fiind echivalentul excel al formularului_participant (POCUForm.B).

 • Posibilitatea realizării vizitelor ad-hoc online inclusiv în cazul activităților desfășurate în format fizic, dar pentru care Beneficiarul confirmă în cadrul Anexei 21 posibilitatea acordării accesului online ofițerilor de proiect AM/ OI Responsabil.

 • Modificarea Anexei 18 – Raport lunar de activitate, în scopul menționării experților care contribuie la realizarea livrabilelor comune.

 • Modalitatea raportării indicatorilor de rezultat imediat/ rezultat pe termen mai lung atinși după finalizarea perioadei de implementare a proiectelor.

 • Impactul verificărilor vizitelor ad-hoc, în cazul Beneficiarului/ Partenerului responsabil cu activitatea supusă verificării.

 • S-a evidențiat modul de solicitare a prefinanțarii în tranșe de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului în cadrul Subcapitolelor 1.4–Solicitarea prefinanțării și 3.1.6-Tranșele de prefinanțare pentru proiectele finanțate în cadrul Obiectivului Specific ”4.9. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.

Modificarea următoarelor formulare:

 • Anexa 8 – Formularul de înregistrare individuală a participanților,

 • Anexa 9 – Raport tehnic,

 • Anexa 18 – Raport lunar de activitate,

 • Anexa 21 – Informații Beneficiar activități luna următoare.

Introducerea formularului:

 • Anexa 30 – Raportare indicatori post-implementare.


178 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


bottom of page