top of page

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

 3.1.  Prezentare generală -proiect sursă, expert monitorizare, etc

Aprox. 3 minute

 3.1.  Prezentare generală -proiect sursă, expert monitorizare, etc

Gestionarea Planului de afaceri, este asigurat atat individual de catre Manager afacere, dar si prin intermediul unui ExpertMonitorizare desemnat din cadrul echipei de experti apartinand Proiect sursă de finanțate al Planului de afaceri...

Gestionați Planurile de afaceri prin aplicatia MyEMIP - atat individual cat și prin intermediul unui proiect sursă de finanțare


Mod gestionare al Planurile de Afaceri (PA) in MyEMIP:

 1. individual (realizare cont individual) sau

 2. din cadrul unui proiect tip ”umbrelă”, din cadrul căruia se asigură sursa de finantare.


Pentru primul caz, se realizează gestionarea integrală a PA, de catre Managerul de afaceri (MA - beneficiarul direct al planului de afaceri, respectiv Administratorul legal al StartUp-ului).

In cazul (2), gestionarea planului de afaceri de catre MA cu monitorizarea tuturor activităților drulate de către MA catre ExpertMonitorizare pe toata perioada de implementare.

ExpertMonitorizare - este desemnat de catre Manager Proiect din proiectul sursă de finanțare. Acesta poate fi inlocuit oricand, cu mentiunea că pe perioada monitorizarii Planului de afaceri, toate Operațiunile asociate PA sunt validate de ExpertMonitorizare, iar livrabilele sunt vizate / semnate constituindu-se atat in fisiere stivă (_PA_...) cat sin in Arhiva proiectului sursa.


Diagrama flux gestionare PA:

a. Gestionarea Plan afaceri, individual de catre Manager Afacere (MA):


Inregistrarea contul se realizează prin accesarea link-ului https://pro.emip.ro/ . Din ecranul de autentificare (SignIn), se selectează campul Inregistrare cont, urmandu-se pasii de setare a parolei, confirmare a adresei de email, etc. După inregistrare, veti avea acces la Planul de afaceri neconfigurat.

Pentru configurare, puteti urma pasii prezentați in Manualul utilizatorului MyEMIP, sau puteti participa la un workshop, prin rezervarea unui serviciu preplatit furnizat via Zoom, cu durată de aprox. 1 oră:


După configurarea Planului dumneavostra de afaceri, urmează etapa de incărcare a datelor astfel:

 1. Meniul vertical StartUp: Inființare, Autorizare, Resurse Umane si Plan Afaceri.

 2. Meniu vertical Buget: Definire Categorii buget (structura buget), Definire Buget (incarcare linii bugetare). Pentru a trece la etapa 3, este necesar sa aveti aprobat bugetul versiune initială (V.0) prin inregistrarea acestuia in meniu StartUp>> Plan Afaceri >> Tabel "Adaugare / Modificare PA si Anexe & Avizare modificari" si selectia din lista "Stare aprobare" a starii APROBAT. După aceasta etapă trebuie să mergeți in meniu vertical Buget> Definire Buget si să finalizati versiunea V.0 de buget. După parcurgerea acestor pasi puteti merge in etape 3 - Incărcare Operatiuni.

 3. Meniu vertical Operatiuni: Incarcare operatiuni, in secventa descrisă in tutorial Operațiuni.b. Gestionarea Planului de afaceri prin intermediul unui Proiect sursă de finanțare:

Acest proces se adresează exclusiv entităților care implentează proiecte sursă de finanțare, și au ca si activitate furnizarea de ajutoare de stat prin finantarea unor Planuri de afaceri.

Subprocese lansate din Proiectul sursa de finanțare:

 1. Configurarea contului de Manager afaceri ( la nivel admin@emip.ro)

 2. Asocierea cont User cu Generarea Planului de afaceri, asociere Proiect sursa de finanțare, asignarea la Partener, asocierea cu un ExpertMonitorizare.

 3. Incarcare data Start Plan Afaceri si Durata de implementare

 4. Validarea livrabilelor PA si a operatiunilor (Venituri , Alte Operatiuni si Cheltuieli),

 5. Validarea modificarilor de versiuni a Plan Afaceri (aprobare / respingere, dar si posibilitatea de solicitare de clarificari)

 6. Validare inregistrari pe Resurse umane (CIM salariati, acte aditionale, Fise post, etc),

Pentru configurare, este obligatoriu participarea la un workshop, prin rezervarea unui serviciu furnizat via Zoom, cu o durata de aprox. 2 ore:Dă-i o notă:

ratingul mediu este 3 din 5, bazat pe 122 voturi, Aprecieri tutorial

31 aug. 2022

bottom of page