top of page

Caracteristici

Reglementare, Organizare, Uniformitate si Accelerare procese

Management, Planificare activitate, Organizare, Distribuire sarcini

Work Force Management, Activitate, CalendarExperti,  Livrabile

Experti, Calendar Expert, Operare si Colaborare

LibrarieDocumente,  Livrabile, Rapoarte& Arhive, MySMIS

MIP, asigura instrumentele de gestionare si control a activitatilor realizate de Experti, in vederea atingerii obiectivelor proiectului, respectiv indeplinirii indicatorilor asumati prin Cererea de Finanțare.

Instrumentele de management ce asigura gestionarea, coordonarea

si controlul fortei de muncă (echipele de proiect ale Partenerilor), vizează realizarea Activităților proiectului asociate membrilor Grupului țintă  - au urmatoarele caracteristici legate:

6897232 - business business team cooperation coordination employees team teamwork communic

Caracteristici legate (2)

Management, Planificare activitate, Organizare, Distribuire sarcini

Management, Planificare activitate, Organizare, Distribuire sarcini
Management, Planificare activitate, Organizare, Distribuire sarcini

Caracteristici legate (3)

Work Force Management, Activitate, CalendarExperti,  Livrabile

Work Force Management, Activitate, CalendarExperti,  Livrabile
Work Force Management, Activitate, CalendarExperti,  Livrabile

Caracteristici legate (4)

Experti, Calendar Expert, Operare si Colaborare

Experti, Calendar Expert, Operare si Colaborare
Experti, Calendar Expert, Operare si Colaborare

Caracteristici legate (5)

LibrarieDocumente,  Livrabile, Rapoarte& Arhive, MySMIS

LibrarieDocumente,  Livrabile, Rapoarte& Arhive, MySMIS
LibrarieDocumente,  Livrabile, Rapoarte& Arhive, MySMIS

Related Features (1)

Organization, Regulation, Uniformity of operation and Acceleration of processes

Organization, Regulation, Uniformity of operation and Acceleration of processes
Organization, Regulation, Uniformity of operation and Acceleration of processes
bottom of page